Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Devils Tattoo
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd : Devils Tattoo,eenmanszaak gevestigd te guldenvlieslaan 41,8000, Brugge
Opdrachtgever : de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Devils Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage,of het laten verwijderen van een tatoeage met laser techniek.
Overeenkomst : elke overeenkomst tss Devils Tattoo en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van volgende diensten : het laten aanbrengen van een tatoeage,, het laten weglaseren van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Devils Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Devils Tattoo als leverancier van gevraagde diensten optreedt.
De Opdrachtgever die een overeenkomst met Devils Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Devils Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Betalingen en Voorschotten
Betalingen gebeuren cash en/of via Bancontact.
Tussen de 2de en de 3de maand heeft een ieder recht op een gratis bijwerking. De desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis bijwerken vervalt indien blijkt dat de instructies van naverzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.
Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak met een minimum van 100 euro. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden dan ook niet door laten gaan, dient u minimum 72 uur vooraf te verwittigen om uw voorschot te behouden. Voorschotten worden niet terugbetaald.
Aangekochte waardebonnen worden gemaakt op naam en/of email adres en zijn niet doorgeefbaar nog terugbetaalbaar.Maximaak 1 waardebon per tattoo per persoon.

4. Eigen verantwoording en eigen risico
Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Devils Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico van de opdrachtgever.
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo tot het aanbrengen van tatoeage of verwijderen van een tattoo verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

Het is Opdrachtgever bekend dat Devils Tattoo niet garandeert dat de door Devils Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis,huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV,hepatitis B of C of andere) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van Devils Tattoo of derden in gevaar kan brengen.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit weloverwogen heeft genomen.
Devils Tattoo brengt geen tattoo aan bij personen onder de 18 jaar, uitgezonderd bij aanwezigheid van de wettelijke ouder of voogd. Deze persoon (ouder of voogd)dient zijn/haar schriftelijke toestemming te geven tot het plaatsen van de tattoo. Hij/zij dient ook een kopie van zijn/haar paspoort te laten maken. Deze persoon dient ook gedurende de ganse behandeling aanwezig te blijven.
Devils Tattoo behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

5. Aansprakelijkheid
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo erkent de Opdrachtgever dat Devils Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Devils Tattoo zal zich naar het beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken maar kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Devils Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

6. GarantieTattoo
Devils Tattoo gebruikt uitsluitend kleuren/kleurstoffen en middelen die zijn gecontroleerd en specifiek vervaardigd zijn voor het plaatsen/verwijderen van tatoeages
Devils tattoo
Guldenvlieslaan 41
8000,Brugge
Belgie
tel: 0032 050 340898
Btw: BE0518836469

Devils Tattoo Studio