Devils Tattoo Studio Brugge | 0485-005621| Gulden-Vlieslaan 40 Brugge |

 All Tattoos By Remko Johan – All Rights Reserved

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd : Devils Tattoo Studio ™, devilstattoo.com ™  de private onderneming van en ondergebracht onder de  Trust-Coöperatie van het Huis Remko Johan [de Regt],  Gulden-Vlieslaan 40, Brugge, België
Opdrachtgever : de natuurlijke persoon, die een opdracht geeft aan Devils Tattoo Studio tot het laten aanbrengen van een tatoeage, of het laten verwijderen van een tatoeage met laser techniek.
Overeenkomst : elke overeenkomst tussen Devils Tattoo Studio en opdrachtgever tot levering van één (of meerdere) van de volgende diensten : het laten aanbrengen van een tatoeage,, het laten verwijderen van een tatoeage met behulp van laser technieken.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Devils Tattoo Studio en de opdrachtgever, waarbij Devils Tattoo Studio als leverancier van gevraagde diensten optreedt.
De opdrachtgever die een overeenkomst met Devils Tattoo Studio aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Devils Tattoo Studio gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Betalingen en Voorschotten
Betalingen gebeuren cash en/of via mobiel betalen (payconic).
Tussen de 2de en de 3de maand heeft een ieder recht op een gratis bijwerking. De desbetreffende artiest bepaalt in alle gevallen of die dient te worden uitgevoerd al dan niet. Het recht tot gratis bijwerken vervalt indien blijkt dat de instructies van na verzorging niet naar behoren werden uitgevoerd.
Wij vragen steeds een voorschot bij het maken van een afspraak met een minimum van 100 euro. Wilt u uw afspraak voor wat voor reden dan ook niet door laten gaan, dient u minimum 48 uur vooraf te verwittigen om uw voorschot te behouden. Voorschotten worden niet terugbetaald.
Aangekochte waardebonnen worden gemaakt op naam en/of email adres en zijn niet doorgeef baar noch terug betaalbaar. Maximaal 1 waardebon per tattoo per persoon.

4. Eigen verantwoording en eigen risico
Alle opdrachten van de opdrachtgever aan Devils Tattoo Studio worden verstrekt onder zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en op zijn/haar eigen risico van de opdrachtgever.
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo Studio tot het aanbrengen van één of meerdere tatoeage(s) of het verwijderen van een tattoo verklaart de opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen.

Het is opdrachtgever bekend dat Devils Tattoo Studio niet garandeert dat de door Devils Tattoo Studio aangebrachte lichaamsversieringen (tatoeages) later volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo Studio verklaart de opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of andere aandoeningen en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis B of C en/of andere infecties, virussen en dergelijke) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de tattoo artiest van Devils Tattoo Studio of derden in gevaar kan brengen.
Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit weloverwogen heeft genomen.
Devils Tattoo Studio brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, uitgezonderd bij aanwezigheid van de wettelijke ouder of voogd. Deze persoon (ouder of voogd) dient zijn/haar schriftelijke toestemming te geven tot het plaatsen van de tattoo. Hij/zij dient ook een kopie van zijn/haar paspoort te laten maken. Deze persoon dient ook gedurende de ganse behandeling aanwezig te blijven.
Devils Tattoo Studio behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs en/of alcohol.

5. Aansprakelijkheid
Door opdracht te geven aan Devils Tattoo Studio erkent de opdrachtgever dat Devils Tattoo Studio een inspanningsverbintenis met opdrachtgever heeft. Devils Tattoo Studio zal zich naar het beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken maar kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Devils Tattoo Studio is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een verkeerde nazorg behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten.

6. Garantie Tattoo
Devils Tattoo Studio gebruikt uitsluitend REACH goedgekeurde pigmenten en gebruiksmiddelen die zijn gecontroleerd en specifiek vervaardigd zijn voor het plaatsen/verwijderen van tatoeages, alle gebruikte materialen voor het plaatsen van de tattoo zijn individueel verpakt en worden uitsluitend eenmalig gebruikt.
Devils Tattoo Studio
Guldenvlieslaan 40
8000,Brugge
Belgie
tel: 0485-005621

You cannot copy content of this page

Deze website gebruikt cookies voor analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.